Paletový
transportní systém

Ideální řešení pro realizaci výrobních a montážních linek obsahujících automaticky nebo manuálně prováděné operace.

Produktový list ke stažení [pdf]

Paletový transportní systém je určen pro mezioperační přepravu kusových výrobků, s požadavkem sériové opakovatelnosti. Modularita transportního systému umožňuje sestavení a přizpůsobení široké škály variant podle individuálního požadavku výroby. Použité komponenty jsou robustní konstrukce, vyznačují se dlouhou životností a umožňují tak opakované použití. Základ transportního systému je tvořen nosným rámem z hliníkových profilů, dopravním mediem a paletkami. Volbu vhodného typu transportního systému určuje finální výrobek podle konstrukce paletky a maximálního zatížení.  

ALUTEC KK - paletový transportní systém MINI

Paletový transportní systém MINI

ALUTEC KK - paletový transportní systém STANDARD

Paletový transportní systém STANDARD

Zvedací zařízení

Zvedací zařízení

ALUTEC KK - paletový transportní systém MAXI

Paletový transportní systém MAXI

ALUTEC KK - paletový transportní systém

Princip činnosti

Dráhou transportního systému je přepravována paletka z jedné montážní stanice do druhé. Montovaný díl je unášen na paletce (nosiči) po dvou souběžně se pohybujících pásech pomocí tření. V jednotlivých technologických krocích je paletka s montovaným dílem zastavena s vysokou přesností (automaticky indexovací stanicí nebo pneumaticky pomocí stoperu), zatímco transportní systém pokračuje v pohybu (pásy pod paletkou prokluzují). Paletky nemají mezi sebou polohovou vazbu (pohybují se nezávisle), což umožňuje vytvářet mezi jednotlivými stanicemi mezioperační zásoby. Jakmile je technologický krok dokončen, paletka se uvolní a pokračuje v dráze k dalšímu technologickému kroku. Na konci procesu montáže je výrobek z paletky odebrán a paletka se vrací zpět na počátek dráhy.  

ALUTEC KK - paletový transportní systém

Výhody systému

  • před každou technologickou operací lze řadit frontu několika paletek a tím vytvořit vyrovnávací zásobu k pokrytí nerovnoměrnosti taktu procesu
  • obsluha není nucena k dodržování pevného strojního taktu
  • snadná změna tvaru montážní linky nebo začlenění nového pracoviště do stávající linky
  • použití stávajících částí dopravníkového systému při přechodu na novou výrobu
  • výměnou nosičů možnost montovat na jedné lince typově podobné výrobky nebo technologický tok větvit
  • každá paletka může ve vlastní paměti uchovávat data z jednotlivých technologických operací
  • a na základě těchto informací například vyřazovat vadné kusy a po opravě je vracet zpět
  • jednotlivá stanoviště transportního systému mohou být postupně doplňována jednoúčelovými zařízeními, čímž vznikne plně automatická výroba

Základní prvky
Paletového transportního systému

ALUTEC KK - paletový transportní systém

Nosný rám

Je tvořen robustní konstrukcí z hliníkového konstrukčního systému ALUTEC KK. Je opatřen podstavou se stavěcími patkami pro vyrovnání nerovností plochy a ukotvovacími prvky.

ALUTEC KK - paletový transportní systém

Transportní systém

Jednotlivě provázané dopravníkové sekce s vlastním pohonem pro přepravu paletek. Dopravníková sekce se skládá z pohonu, hnací a hnané jednotky propojené plochým dopravním páskem.

ALUTEC KK - paletový transportní systém

Přesuvná stanice

Samostatný dopravníkový modul umístěný na začátku a konci transportní větve, který slouží k přesunu paletky do a z boční propojovací dopravníkové větve systému.

ALUTEC KK - paletový transportní systém

Stoper

Pneumatický distanční prvek. Aplikuje se před technologickým krokem montáže, brání nechtěnému nájezdu jedné či více paletek do prostoru vyhrazenému pro technologický krok.

ALUTEC KK - paletový transportní systém

Indexovací stanice

Pneumatická jednotka fixující paletku v přesné poloze pro provedení technologického kroku.

ALUTEC KK - paletový transportní systém

Zvedací/rotační jednotka

Slouží pro zdvih a otočení paletky v přímých úsecích trati.
Více informací: produktový list (pdf)

ALUTEC KK - paletový transportní systém

Otočna v rohu linky

Pro otočení paletky v rozích linky jako náhrada za přesuvnou stanici.
Více informací: produktový list (pdf)

ALUTEC KK - paletový transportní systém

Zvedací jednotka (výtah)

Slouží pro přesun paletky do různých výškových úrovní PTS systému.
Více informací: produktový list (pdf)

Galerie

Katalogy profilů
a příslušenství

On-line nástroje pro zjednodušení a efektivní práci
s naším hliníkovým konstrukčním systémem.

3D katalog produktů

Odborná
konzultace

 Naši profesionální technicko-obchodní zástupci
rádi zodpoví všechny vaše dotazy.