Paletový transportní systém

Paletový transportní systém

On-line Katalog

Určen k mezioperační dopravě na montážních linkách.

Mezioperační doprava na montážních linkách


Montovaný díl je unášen na nosiči po dvou plochých souběžně se pohybujících pásech dopravníku. V jednotlivých technologických krocích může být nosič s dílem zastaven s vysokou přesností, přičemž pásy pod nosičem prokluzují a nosiče mezi sebou nemají polohovou vazbu (pohybují se nezávisle).

Mezioperační doprava na montážníh linkách
Vlastnosti systému
Paleta

Vlastnosti systému


  • před každou technologickou operací se může seřadit fronta několika nosičů a tím vytvořit vyrovnávací zásobu k pokrytí nerovnoměrnosti taktu procesu
  • obsluha není nucena k dodržování pevného strojního taktu
  • snadná změna tvaru montážní linky nebo začlenění nového pracoviště do stávající linky
  • použití stávajících částí dopravníkového systému při přechodu na novou výrobu
  • výměnou nosičů možnost montovat na jedné lince typově podobné výrobky nebo technologický tok větvit
  • každý nosič může ve vlastní paměti uchovávat data z jednotlivých technologických operací
  • a na základě těchto informací například vyřazovat vadné kusy a po opravě je vracet zpět
  • jednotlivá stanoviště systému PTS mohou být postupně doplňována jednoúčelovými zařízeními, čím vznikne plně automatická výroba

Rozměr nosiče


Rozměr nosiče od

maximální hmotnost nosiče do rozměru 400x400

rychlost pásu dopravníku

délka dopravníku *

maximální zatížení dopravníku

maximální zatížení indexovací stanice

240x240 mm

30 kg

9-12-15-18 m/min

0,4 - 20 m

250 kg

30 000 N


Rozměr nosiče do

maximální hmotnost nosiče do rozměru 400x400

rychlost pásu dopravníku

640x640 mm

50 kg

9-12-15-18 m/min

délka dopravníku *

maximální zatížení dopravníku

maximální zatížení indexovací stanice

0,4 - 20 m

250 kg

30 000 N

* dopravníky lze řadit za sebe do sestav

Reference

Novinka – paletový transportní systém MINI

PTS MINI je dopravníkový systém pro transport paletek menších rozměrů

Příklady rozvržení

Lineární montážní linka


Nosič se (po projetí celé dráhy a vyjmutí hotového výrobku z nosiče) pomocí výtahů a spodního dopravníku vrací zpět na začátek montáže

Lineární montážní linka
Kruhová montážní linka

Kruhová montážní linka


Čtyřmi dopravníky a čtyřmi přesuvnými stanicemi je vytvořen kruh, ve kterém po sobě následují jednotlivé technologické operace.

Kruhová montážní linka
s paralelními montážními větvem


Toto uspořádání má některé dodatečné možnosti oproti klasické kruhové montážní lince: opravovat nebo vyřazovat zmetkové kusy, nebo v lince může kolovat více typů výrobků, které mají zastávky v různých větvích.

Kruhová montážní linka s paralelními montážními větvem

Paletový transportní sytém