Paletový
transportní systém

Ideální řešení pro realizaci výrobních a montážních linek obsahujících automaticky nebo manuálně prováděné operace.

Produktový list ke stažení [pdf]

Paletový transportní systém je určen pro mezioperační přepravu kusových výrobků, s požadavkem seriové opakovatelnosti. Modularita transportního systému umožňuje sestavení a přízpůsobení široké škály variant podle individuálního požadavku výroby. Použité komponenty jsou robusní konstrukce, vyznačují se dlouhou životností a umožňují tak opakované použití. Základ transportního systému je tvořený nosným rámem z hliníkových profilů, dopravním mediem a paletkami. Volbu vhodného typu transportního systému určuje finální výrobek, podle konstrukce paletky a maximálního zatížením.  

Paletový transportní systém MINI

Paletový transportní systém STANDARD

Paletový transportní systém MAXI

Princip činnosti

Dráhou transportního systému je přepravována paletka z jedné montážní stanice do druhé. Montovaný díl je unášen na paletce (nosiči) po dvou souběžně se pohybujících pásech pomocí tření. V jednotlivých technologických krocích je paletka s montovaným dílem zastavena s vysokou přesností (automaticky indexovací stanicí, nebo pneumaticky pomocí stoperu), zatímco transportní systém pokračuje v pohybu (pásy pod paletkou prokluzují). Paletky nemají mezi sebou polohovou vazbu (pohybují se nezávisle), což umožňuje vytvářet mezi jednotlivými stanicemi mezioperační zásoby. Jakmile je technologický krok dokončen, paletka se uvolní a pokračuje v dráze k dalšímu technologickému kroku. Na konci procesu montáže je výrobek z paletky odstraněn a paletka se vrací zpět na počátek dráhy.  

Výhody systému

  • před každou technologickou operací se může seřadit fronta několika paletek a tím vytvořit vyrovnávací zásobu k pokrytí nerovnoměrnosti taktu procesu
  • obsluha není nucena k dodržování pevného strojního taktu
  • snadná změna tvaru montážní linky nebo začlenění nového pracoviště do stávající linky
  • použití stávajících částí dopravníkového systému při přechodu na novou výrobu
  • výměnou nosičů možnost montovat na jedné lince typově podobné výrobky nebo technologický tok větvit
  • každý paletka může ve vlastní paměti uchovávat data z jednotlivých technologických operací
  • a na základě těchto informací například vyřazovat vadné kusy a po opravě je vracet zpět
  • jednotlivá stanoviště transportního systému mohou být postupně doplňována jednoúčelovými zařízeními, čím vznikne plně automatická výroba

Základní prvky
Paletového transportního systému

Nosný rám

Tvořený robusní konstrukcí z hliníkového konstrukčního systému Alutec KK, opatřený podstavou se stavěcími patkami pro vyrovnání nerovností plochy a ukotvovacími prvky.

Transportní systém

Tvořený z jednotlivě provázaných dopravníkových sekce, které jsou opatřena vlastním pohonem pro přepravu paletek. Dopravníková sekce se skládá z pohonu, hnací a hnané jednotky propojené plochým dopravním páskem.

Přesuvná stanice

Samostatný dopravníkový modul, umístěný na začátku a konci transportní větve, sloužící k přesunu paletky do a z boční propojovací dopravníkové větve systému.

Stoper

Pneumatický distanční prvek. Aplikuje se před technologickým krokem montáže, brání nechtěnému nájezdu jedné či více paletek do prostoru vyhrazenému pro technologický krok.

Indexovací stanice

Pneumatická jednotka fixující paletku v přesné poloze pro provedení technologického kroku.

Zvedací jednotka (výtah)

Viz produktový list PTS

Otočna v rohu linky

Viz produktový list PTS

Zvedací a rotační jednotka

Viz produktový list PTS

Galerie

Katalogy profilů
a příslušenství

On-line nástroje pro zjednodušení a efektivní práci
s naším hliníkovým konstrukčním systémem.

3D katalog produktů

Odborná
konzultace

 Naši profesionální technicko-obchodní zástupci
rádi zodpoví všechny vaše dotazy.