Produktové řady

Hliníkový
konstrukční
systém

Standardní
hliníkové
profily

Dopravníky

Modulární
pracovní
stoly

Lineární
vedení

Trubkový
konstrukční
systém

Ochranné
oplocení
a krytování

Stavěcí
patky

ALUTEC KK
Hobby

Konfigurátory

Výpočet nosníku

Pevnostní výpočet hliníkových profilů,
výpočet průhybu nosníků

Konfigurátor modulárních
stolů

Navrhněte si v několika
jednoduchých krocích
vlastní pracovní stůl

On-line
konfigurátor
dopravníků

Navrhněte si v několika
jednoduchých krocích
vlastní sestavu

Užitečné online nástroje

3D katalog
(původní verze)

Modely výrobků
a výkresy, podrobné
informace, výpočty

3D knihovny
pro Autodesk Inventor

Urychlete si kreslení 3D
modelů použitím našich
komponent

Katalogy profilů
a příslušenství

On-line nástroje pro zjednodušení a efektivní práci
s naším hliníkovým konstrukčním systémem.

3D katalog produktů

Odborná
konzultace

 Naši profesionální technicko-obchodní zástupci
rádi zodpoví všechny vaše dotazy.