Ochranné oplocení
a krytování

Ochranné oplocení a kryty se vyznačují vysokou flexibilitou a spolehlivostí.

Hliníkové ochranné
oplocení

Ocelové ochranné oplocení

Bezpečnostní ochranné oplocení na bázi profilů je ucelenou produktovou řadou, která splňuje všechny platné normy a předpisy EN. Modulární komponenty umožňují s minimálními úpravami konstrukci a instalaci při zachování vysoké míry kvality. Je používáno v automobilovém průmyslu, automatizované výrobě, jako bezpečnostní prvek robotizovaných pracovišť a pro zabezpečení skladových prostor.

Ověřeno atesty akreditovaných laboratoří a zkušeben (zátěžové testy průraznosti).

Katalogy profilů
a příslušenství

On-line nástroje pro zjednodušení a efektivní práci
s naším hliníkovým konstrukčním systémem.

3D katalog produktů

Odborná
konzultace

 Naši profesionální technicko-obchodní zástupci
rádi zodpoví všechny vaše dotazy.