Paletový transportní systém STANDARD

Určen k mezioperační dopravě na montážních linkách. Montovaný díl je unášen na nosiči po dvou plochých souběžně se pohybujících pásech dopravníku. V jednotlivých technologických krocích může být nosič s dílem zastaven s vysokou přesností, přičemž pásy pod nosičem prokluzují a nosiče mezi sebou nemají polohovou vazbu (pohybují se nezávisle).

ALUTEC KK - Paletový transportní systém STANDARD

Vlastnosti I

  • před každou technologickou operací se může seřadit fronta několika nosičů a tím vytvořit vyrovnávací zásobu k pokrytí nerovnoměrnosti taktu procesu
  • obsluha není nucena k dodržování pevného strojního taktu
  • snadná změna tvaru montážní linky nebo začlenění nového pracoviště do stávající linky
  • použití stávajících částí dopravníkového systému při přechodu na novou výrobu
ALUTEC KK - Paletový transportní systém STANDARD

Vlastnosti II

  • výměnou nosičů možnost montovat na jedné lince typově podobné výrobky nebo technologický tok větvit
  • každý nosič může ve vlastní paměti uchovávat data z jednotlivých technologických operací
  • a na základě těchto informací například vyřazovat vadné kusy a po opravě je vracet zpět
  • jednotlivá stanoviště systému PTS mohou být postupně doplňována jednoúčelovými zařízeními, čímž vznikne plně automatická výroba

Základní parametry

Rozměr nosiče od

240 x 240 mm

maximální hmotnost nosiče do rozměru 400 x 400

30 kg

rychlost pásu dopravníku

9 - 12 - 15 - 18 m/min

délka dopravníku *

0,4 - 12 m

maximální zatížení dopravníku

150 kg

maximální zatížení indexovací stanice

3 000 N

Rozměr nosiče od

640 x 640 mm

maximální hmotnost nosiče do rozměru 400x400

50 kg

rychlost pásu dopravníku

9 - 12 - 15 - 18 m/min

délka dopravníku *

0,4 - 12 m

maximální zatížení dopravníku

150 kg

maximální zatížení indexovací stanice

3 000 N

* dopravníky lze řadit za sebe do sestav

Příklady rozvržení montážní linky

Díky flexibilitě transportního systému je každá montážní linka přizpůsobena konkrétním požadavkům dané aplikace.

ALUTEC KK - Lineární montážní linka

Lineární montážní linka
 

Nosič se (po projetí celé dráhy a vyjmutí hotového výrobku z nosiče) pomocí výtahů a spodního dopravníku vrací zpět na začátek montáže.

ALUTEC KK - Kruhová montážní linka

Kruhová montážní linka
 

Čtyřmi dopravníky a čtyřmi přesuvnými stanicemi je vytvořen kruh, ve kterém po sobě následují jednotlivé technologické operace.

ALUTEC KK - Kruhová montážní linka s paralelními montážními větvemi

Kruhová montážní linka
s paralelními montážními větvemi

Toto uspořádání má některé dodatečné možnosti oproti klasické kruhové montážní lince: opravovat nebo vyřazovat vadné kusy nebo v lince může kolovat více typů výrobků, které mají zastávky v různých větvích.

Galerie

Katalogy profilů
a příslušenství

On-line nástroje pro zjednodušení a efektivní práci
s naším hliníkovým konstrukčním systémem.

3D katalog produktů

Odborná
konzultace

 Naši profesionální technicko-obchodní zástupci
rádi zodpoví všechny vaše dotazy.