ALUTEC KK - 3D knihovny ke stažení
Používejte naše knihovny v Inventoru

Používejte naše knihovny v Inventoru a urychlete si kreslení 3D modelů z našich komponent.

Při vkládání profilu do návrhu zadáte jeho požadovanou délku a profil této délky bude vložen do modelu. Žádné další výstupy už nejsou třeba. Stačí pouze vazbit profily a sestavit požadovanou konstrukci.

Cenová nabídka ve velmi krátkém čase

Pokud vytvoříte výkres s kusovníkem a zašlete našim profesionálním technicko-obchodním zástupcům, dostanete brzy individuální nabídku.

3D knihovny ke stažení

Naše knihovny pro Inventor jsou pravidelně aktualizovány (doplněny o nové produktové řady a komponenty), proto je třeba kontrolovat verze knihoven. Podporované verze Autodesk Inventoru jsou: 2016, 2017, 2018.


Soubory jsou uloženy na Google Disk. Budete vyzváni ke stažení a následnému potvrzení stahování bez kontroly virů. Toto je standardní proces stahování souborů *.zip.

Návod (ve slovenštině)

ALUTEC KK 2024 - ver_1.09 (*.idcl)

ALUTEC KK 2023 - ver_1.09 (*.idcl)

ALUTEC KK 2022 - ver_1.09 (*.idcl)

ALUTEC KK 2021 - ver_1.09 (*.idcl)

Knihovny z roku 2020 a starší neobsahují nejnovější produktové řady a příslušenství. Tyto verze Inventoru již nejsou podporovány.

ALUTEC KK 2020 - ver_1.07 (*.idcl)

ALUTEC KK 2019 - ver_1.07 (*.idcl)

ALUTEC KK 2018 - ver_1.07 (*.idcl)

ALUTEC KK 2017 - ver_1.05 (*.idcl)

ALUTEC KK 2016 - ver_1.05 (*.idcl)