Podílíme se na projektu Výuka pro Průmysl 4.0

Cílem projektu je podpora výuky v progresívní oblasti automatizace, mechatroniky a robotiky známé pod názvem Průmysl 4.0


Projekt částečně navazuje na již realizovaný projekt Mechatronika (ROP). V rámci projektu se budovaly nové učebny nebo se rozšířilo vybavení stávajících učeben v šesti průmyslových školách v Moravskoslezském kraji. Jsme specialisté na vybavení robotických pracovišť, v těchto školách tedy studenti pracují s našimi výrobky a připomínáme se jim také formou plakátu.

takto o projektu Průmysl 4.0 v SPŠ Karviná informovala moravskoslezská regionální televize POLAR

ALUTEC KK - specialista na vybavení robotických pracovišť

náš zimní plakát do robotizovaných učeben specializovaných středních škol