Lineární vedení ALUTEC KK

Lineární vedení ALUTEC KK

online katalog

Využíváno pro upevnění ručního nářadí, osazování, zakládání dílů a kompletaci, manipulační nebo aplikační stanice.

Vlastnosti


 • vysoká zatížitelnost a variabilnost
 • modulární provedení a dlouhá životnost
 • široká možnost nasazení na různé průřezy profilů
 • bezproblémová kombinace s jinými zařízeními
 • vysoká dynamika u provedení s ozubeným řemenem a příslušným pohonem
 • vysoká opakovatelná přesnost především u provedení s kuličkovým šroubem
 • ekonomický „C“ profil pro nenáročné úkoly
Lineární vedení ALUTEC KK - Použití

Použití


Lineární vedení je určeno pro jednoduché i přesné polohování. Uplatnění najde např. u pracovních stolů, pracovišť, strojů a zařízení až po výrobní nebo technologické linky a celky. Standardně bývá využíváno pro upevnění např. ručního nářadí, osazování, zakládání dílů a kompletace, manipulační nebo aplikační stanice. V kombinaci s příslušným pohonem možnost tvorby jedno a víceosých lineárních systémů. Základem tohoto vedení je hliníkový konstrukční systém, který umožňuje jednoduché připojení ke stávajícím zařízením nebo snadné rozšíření vedení o různé nadstavby nebo elektronické prvky.

Provedení systému


 • s ručním pohonem (tyče d= 12 a 20mm)
 • s ozubeným řemenem (šíře řemenu 16 a 50mm)
 • s centrálním pohonem
 • s kuličkovým šroubem
 • s kluznými pouzdry
 • s kuličkovými pouzdry
 • s „C“ profilem
Lineární vedení ALUTEC KK - Provedení systému

Základní parametry a provedení

Lineární vedení s ručním pohonem / ozubeným řemenem


Velikostní řada 12

 • chromované kalené broušené tyče d = 12 mm

 • vodící kladka d = 35 mm (stat. / dynam. zatížení 5 000 / 8 300 N)

 • dvoje provedení vozíků: ruční / s napínákem (zatížení axiální / radiální 2000 / 3000 N)

 • šíře ozubeného řemenu: 16AT10 - tažná síla max. 2 190 N, mez pevnosti 7 480 N

 • šíře ozubeného řemenu: 50AT10 - tažná síla max. 8 050 N, mez pevnosti 27 400 N

 • centrické, excentrické čepy - vymezení předpětí

 • krycí profily a krytky se stěrači tyčí integrované na vozících


Velikostní řada 20

 • chromované kalené broušené tyče d = 20 mm
 • vodící kladka d = 72 mm
 • PA kola
 • zatížení kladky axiální / radiální (x xxx N / x xxx N)
 • centrické, excentrické čepy - vymezení předpětí

Lineární vedení s „C“ profilem


 • provedení s kladkou d = 35 mm, max. zatížení 250 N
 • provedení s kluzákem L = 70 mm, max. zatížení 500 N

Lineární vedení s centrálním pohonem


 • chromované kalené broušené tyče d = 12 mm
 • vodící kladka d = 35 mm (stat. / dynam. zatížení 5 000 / 8 300 N)
 • šíře ozubeného řemenu: 16AT10 - tažná síla max. 2190 N, mez pevnosti 7 480 N)
 • šíře ozubeného řemenu: 50AT10 - tažná síla max. 8 050 N, mez pevnosti 27 400 N)
 • zatížení kladky axiální / radiální 2 000 / 3 000 N, max. moment 120 Nm

Lineární vedení s kuličkovým šroubem


dvojí provedení kuličkového šroubu:

 • SKF, typ SH 16 x 5, max. délka šroubu 2 200 mm, max. axiální vůle 0,07 mm
 • SKF, typ SH 20 x 5, max. délka šroubu 3 000mm, max. axiální vůle 0,1 mm
 • vozík max. zatížení axiální / radiální – 2 000 / 3000 N
 • vodící kladka d = 35 mm (stat. / dynam. zatížení 5 000 / 8 300 N)

Lineární vedení s kluznými pouzdry DryLin


 • extrémní nosnost zatížení pouzdra p = 35 N/mm2

 • materiál vodících tyčí: ocel, eloxovaný hliník, keramika

 • bezúdržbový provoz, provoz na sucho/pod vodou

 • použití v nečistém prostředí, není nutné mazání

Lineární vedení s kuličkovými pouzdry


 • velmi nízké tření, chod bez vůlí
 • možnost nastavení předpětí
 • max. zatížení ložiska: dynamické/statické
 • Cp = 860 N / Co = 1 370 N
 • maximální zatížení pouzdra p = 35 N/mm

Lineární vedení ALUTEC KK