Dopravníky řetězové akumulační

Dopravníky řetězové akumulační

online katalog

Jsou vhodné jak k samostatnému použití, tak pro zástavbu do větších dopravních celků, popřípadě výrobních a montážních linek.

Technické řešení


 • základní rám dopravníku a podstava z hliníkového konstrukčního systému ALUTEC KK
 • hnací a hnané ocelové řetězové kolo
 • hliníkové držáky hnacích a hnaných řetězových kol s naklápěcími kuličkovými ložisky a jednoduchý systém pro seřizování a dopnutí transportního řetězu
 • pohon tvořený kompaktní jednotkou, skládající se z třífázového asynchronního elektromotoru a šnekové převodovky
 • u větších zatížení kuželočelní převodovka
 • akumulační kladičkové řetězy 3/8“ nebo 3/4“ s ocelovými nebo plastovými kladičkami odolné otěru a olejům
 • plastové kluzné vedení pod horní a spodní větví řetězu pro její podepření po celé ploše a snížení tření
 • vratná větev řetězu vedená v dutině hliníkového profilu
 • rychlost konstantní nebo s možností regulace použitím frekvenčního měniče
 • možnost výškově přestavitelného provedení ručně nebo pohonem, nebo varianta šikmého provedení.
 • dodání včetně elektrického zapojení s motorovým spouštěčem nebo s frekvenčním měničem změny rychlosti
Dopravníky řetězové akumulační - speciální řešení

Speciální řešení


Dopravník bez podstavy
vhodný k vestavbě do zákazníkova zařízení

Dopravník s podstavou, rampou a osvětlením
pro operace probíhající přímo na dopravníku

Dopravník s přestavitelnou větví
k dopravě kusového materiálu různé šířky

Dopravník se speciálním řetězem
možnost dodání řetězu dle požadavků zákazníka, např. řetěz s unašeči

Přednosti systému

Vlastnosti


 • vysoká nosnost
 • možnost přepravovat velmi široké nebo velmi dlouhé materiály
 • rychlá montáž a dodání dopravníků
 • dopravníky vyráběny dle požadavků zákazníka
 • možnost provádění speciálních technologických či výrobních operací přímo na dopravníku
 • volitelný počet větví dle charakteru dopravovaného materiálu
 • možnost výměny jednotlivých článků řetězu namísto výměny celého řetězu
 • konstrukce dopravníku tvořená profily ALUTEC KK s možností snadného připojení dalších profilů nebo doplňujících technologií
Dopravníky řetězové akumulační - Přednosti systému
Dopravníky řetězové akumulační - volitelné příslušenství

Volitelné příslušenství


 • elektrické zapojení dopravníků
 • optická čidla s odrazkou, bezpečnostní STOP tlačítka
 • frekvenční měnič, motorový spouštěč
 • podstava, pohon dle specifikace zákazníka
 • plastové kluzné vedení se zvýšenými okraji
 • boční vedení stavitelné pouze v horizontálním nebo v horizontálním i vertikálním směru

Příklady rozvržení

Lineární montážní linka


Nosič se (po projetí celé dráhy a vyjmutí hotového výrobku z nosiče) pomocí výtahů a spodního dopravníku vrací opět na začátek montáže.

Lineární montážní linka
Kruhová montážní linka

Kruhová montážní linka


Čtyřmi dopravníky a čtyřmi přesuvnými stanicemi je vytvořen kruh, ve kterém po sobě následují jednotlivé technologické operace. Kruh je tvořen příčnými dopravníky a podélnými dopravníky, které nesou přesuvné stanice.

Kruhová montážní linka
s paralelními montážními větvemi


Toto uspořádání má některé dodatečné možnosti oproti klasické kruhové montážní lince: opravovat nebo vyřazovat zmetkové kusy nebo v lince může kolovat více typů výrobků, které mají zastávky v různých větvích. Technologie s delším taktem mohou být zdvojeny umístěním do dalších větví.

Kruhová montážní linka s paralelními montážními větvemi
Dopravníky řetězové akumulační

Dopravníky řetězové akumulační